Sted: Klubbhuset, Skolebakken 10, 3470 Slemmestad

Dato: 2/3 2022

Tid: Klokken 18.00

Årlig møte avholdes før årsmøtet i hovedstyret. For å ha stemmerett og være valgbar må et medlem ha fylt 15 år, vært medlem i klubben i minst én måned og ha betalt kontingent. 

Det er årsmøtet som legger grunnlaget for gruppens virksomhet og styrets arbeid. Alle som ønsker å være med på å bestemme hva håndballgruppa skal gjøre, og hvordan den skal drives, bør delta på det årlige møtet. 

Velkommen!