Vi er helt avhengige av frivillige for å tilby idrettsaktivitet. I 2022 ønsker vi å hedre frivillige som bidrar i små og store roller. Med en månedlig kåring skal vi sette fokus på flere av de ulike rollene som må til for at aktiviteten i idrettsforeningen og på idrettsbanen skal fungere på best mulig måte.

I Slemmestad IF er det både store og små oppgaver som må gjøres, og alle er viktige. Det er mye som gjøres som ikke er synlig for spillere, foresatte og medlemmer. Noen bruker store deler av sin fritid til frivillighet, mens andre bidrar med at par timer en gang iblant, men uansett så fortjener alle som bidrar takknemlighet og anerkjennelse. 

Hver måned i hele 2022 vil vi løfte frem en av våre frivillige som bidrar i liten eller stor grad. Vedkommende vil få en liten opperksomhet og påskjønnelse fra klubben. Vi ønsker hjelp til å finne disse personene. Har du en person som du mener bør få en opperksomhet send en epost til dagligleder@slemmestadif.no.

Takk for bidraget!