Dato: 24.03.2022

Tid: Klokken 18.00

Sted: Klubbhuset, Skolebakken 10, 3470 Slemmestad

 

Saker som ett medlem ønsker behandlet må sendes styret ila 09.03.2022. 

Fullstendig saksliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest en uke før årsmøtet på www.slemmestadif.no 

For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem av Slemmestad IF i minst én måned, fylle minst 15 år i det kalenderåret årsmøtet avholdes, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til Slemmestad IF. 

Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og forslagsrett. 

Vel møtt. 

Styret SIF