Dato: 24.03.2022

Tid: Klokken 18.00

Sted: Klubbhuset, Skolebakken 10, 3470 Slemmestad

 

Saker som ett medlem ønsker behandlet må sendes styret ila 09.03.2022. 

Fullstendig saksliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest en uke før årsmøtet på www.slemmestadif.no 

For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem av Slemmestad IF i minst én måned, fylle minst 15 år i det kalenderåret årsmøtet avholdes, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til Slemmestad IF. 

Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og forslagsrett. 

Alle årsmøtedokumenter ligger vedlagt under. Vi ber om at alle årsmøtedeltakere som ønsker dokumentene på papir printer disse ut selv og tar med til møtet.

Vel møtt. 

Styret SIF