Helge Wandsvik er trener for Slemmestad Innbandy jenter 2012. Han har vært en stor bidragsyter og en svært viktig brikke under oppbygning og oppstarten av Slemmestad innebandy.

I Helge har vi en mann som alltid stiller opp og som alltid er til å stole på. Ingen oppgave er for stor og ingen oppgave er for liten. Han innehar blant annet uoffisiell verdensrekord i å sette opp og demontere innebandyvant.

Slemmestad Idrettsforening er utrolig glade for at Helge er en del av foreningen vår, og han er et glimrende forbilde på hvordan foresatte kan bidra rundt lag i idretten uten å inneha noen trenererfaring. Helge er det de i «dalstrøka innafor» kaller for hel ved!

Vi ønsker Helge og resten av innebandygruppa lykke til videre med den fantastiske innsatsen dere legger ned. Vi er stolte av dere!