Trenerforum er vårt felles fora for alle våre trenere som blir arrangert regelmessig gjennom året. Tirsdag var det faglige fokuset rettet mot spillerne sine fysiske forberedelser til en treningsøkt. Vi så i fellesskap på hvordan vi i alle årganger kan standardisere vår oppvarming, og få en felles forståelse av hva denne delen av øktene våre skal inneholde. Simen Røine Johansen stod for det faglige og praktiske innholdet i denne seansen.

I del to av forumet hadde barnefotballen fokus på følgende temaer i en felles teoretisk seanse:

  • Hvordan holde aktiviteten flytende gjennom en økt?
  • Kvantitet eller kvalitet i treningshverdagen
  • Differensiering i øktene

Ungdoms og senioravdelingen brukte resten av kvelden til en felles workshop. Her ønsket SU og den sportslige ledelsen å spille på lag med trenerteamene for i felleskap få luftet og ikke minst få meninger og ideer om hvordan vi skal organisere lagene i SIF ungdom og senior i fremtiden.

Vi tror på demokratiet og medbestemmelsen og ønsker alle parter sin mening når nye langsiktige strategier skal legges.

En fantastisk kveld med våre trenere hvor vi nok en gang ser at vi innehar masse kompetanse i klubben og at vi i felleskap finner strategier som skal gjøre oss enda bedre i fremtiden.