Slemmestad IF har blitt tilgodesett i ett testamentet og vil ila kort tid motta en arv. Arven er øremerket bygningsmasse og infrastruktur i idrettsparken og vil glede barn og unge i Slemmestad i mange år fremover.

Styret i Slemmestad IF
Kristin Auke Kværne