Lørdag morgen var en ivrig gjeng fra oldermannsligaen og damegruppa på plass på klubbhuset klare for dugnad med beisekosten i hånda. Vi i SIF er så fantastisk heldige at vi har en stor gjeng med seniorer som stiller opp for klubben så fort noe praktisk skal utføres på anlegget.

Det var nå tiden for å få på ny beis på klubbhuset. I løpet av lørdagen fikk huset en velfortjent runde med beis. Det ble også byttet til nye mønebord. På forhånd hadde Per Morten fra hovedstyretstyret gjort en meget god jobb med vasking og klargjøring av ytterveggene.

Damegruppa stilte i løpet av dagen opp med kaffe og ikke minst Laila sine fantastiske lapper. Vi takker oldermannsligaen og damegruppa nok en gang for vel utført jobb. Dere er fantastiske!