Svein Elden er vår dommeransvarlige og ikke minst styremedlem i Slemmestad Fotball. Svein har i en årrekke vært en meget profilert skikkelse i dommermiljøet i NFF Buskerud. Svein er også leder i dommerlauget for Buskerud.

Han er også en særdeles viktig bidragsyter for alle våre dommere i SIF. Som vi vet; ingen dommer, ingen kamp! Svein er den viktigste bidragsyteren til at vi har veldig mange dyktige dommere på kretsnivå fra SIF. Gjennom å skape gode arenaer og ikke minst et godt miljø blant dommerne, har klubben og Svein lykkes med dommerrekrutteringen vår.

Da prisen for månedens frivillige skulle deles ut i juni hadde hovedpersonen selv allerede reist til sitt kjære Trøndelag for en velfortjent ferie. Når han nå endelig er tilbake fikk vi endelig overrekt det synlige beviset på at Svein Arne Elden er vår utvalgte frivillige for juni 2022.

Velfortjent!