En lang fotballsesong har nå fått sin ende. Gjennom vinteren, våren, sommeren og høsten har det blitt spilt utallige kamper i idrettsparken. Vi har lagt bak oss en sesong som har vært meget innholdsrik for både oss og Amasone som også har sin naturlige plass her i Slemmestad idrettspark.

Høydepunktene har stått i kø denne sesongen. Vi har endelig kunne gjennomføre vår første fulle sesong post korona pandemien. Vi har hatt en stor økning i antall spillere hos oss, og vi opplever god rekruttering også på trener og ledersiden. Vi har også fått på plass et godt miljø for alle våre dommere. Dette er meget viktig for fremtidig rekruttering av nye dommere.

Av høydepunktene gjennom sesongen kan vi nevne Tine Fotballskole, Liverpool International Academy, sertifisering som NFF Kvalitetsklubb og ikke minst at vi har fått på plass helt nytt kunstgress på begge banene i Slemmestad Idrettspark. 

Det skjer utrolig mye positivt rundt i klubben vår. Vi opplever også et mye bedre samspill mellom lagene i særidrettene, men vi ser også meget god samhandling på tvers av idrettene i klubben. Vi er tydelige på visjoner, verdier og målsetninger. Gjennom tydelighet og klare rammer har vi skapt en idrettsforening som vokser og utvikler seg i positiv retning hver eneste dag. Vi er også blitt meget attraktive for nye samarbeidspartnere og vi er utrolig takknemlige overfor alle eksterne aktører som er med på å bidra til at vi kan skape idrettsglede og gode arenaer for alle som vil være en del av fellesskapet.

Det er naturlig for oss å takke alle som har bidratt gjennom fotballsesongen. Spillere, trenere, lagleder, kioskvakter, kampverter, dommmere, ledere, samarbeidspartnere, NFF Buskerud, gjestende lag og ikke minst alle som stiller opp som publikum i idrettsparken hver uke. Dere er alle viktige for at vi i fellesskap skal skape idrettsglede og ikke minst vår visjon om å være KLUBBEN FOR ALLE!

For de som er sulteforet på å se gode idrettsprestasjoner og oppleve idrettsglede er håndball og innebandy sesongen i full gang. Følg med på våre sosoiale medier for kamparrangementer i Slemmestadhallen!

Oppkjøringen til fotballsesongen 2023 starter 1.november og nye treningstider ligger nå ute på våre hjemmesider.

Vi ønsker velkommen tilbake til ny fotballsesong i 2023!

Henning Brendstuen, Daglig leder SIF

(Foto: Bente Elmung, RHA)