Månedens frivillig er et av klubbens mest kjente ansikt. Selv om Terje Larsen ikke er så gammel av alder har han en lang fartstid i klubben som frivillig i flere verv og også som spiller.

Terje er et ja-menneske. Og særlig hvis det kommer klubben til gode og kan gagne mange.

Terje er selve definisjonen på frivillig. «Sett andre først og gi alle muligheten til å delta». Slemmestad er klubben for alle. Dette praktiserer han hver dag og det er en sann glede å ha han i klubben.

I flere år har han vært involvert i klubbens A-lag. Når pandemien traff oss alle hardt, var han limet i A-lagsgruppa og sørga for at de kunne møtes med de restriksjoner som gjaldt og hver fall få muligheten til å sende hverandre noen pasninger på feltet.

Uten han er det ikke sikkert vi hadde hatt noe A-lag i dag. Din jobb for klubben vil alltid bli satt enormt stor pris på, og vi gleder oss hver dag for at du er den du er.

Tusen takk Terje for alt du gjør for oss. Denne oppmerksomheten fortjener du!