UEFA B-lisensutdanningen er trinn 2 av 4 i NFFs trenerutdanningsstige. Primærmålgruppa er trenere i ungdomsfotballen.

Formålet er å gi deltakerne en UEFA-sertifisert trenerutdanning – og grunnlag for eventuelt å kunne søke UEFA A senere. Det er også et formål øke kompetansenivået blant trenerne, primært med tanke på det daglige virket på treningsfeltet.

Temaer under utdanningen er praksisøkter, herunder planlegging, gjennomføring og evaluering av treningsøkter, relasjonskompetanse, mestringsorientert ledelse, læring og formidling, trenerens tilstedeværelse på treningsfeltet, fysisk trening, kampanalyse og ikke minst  spillerutvikling.

Noe av det viktigst vi gjør som klubb er å legge tilrette for utdanning og kompetanseheving av våre trenere og ledere. Gjennom økt kompetanse kan vi i fellesskap utvikle klubben videre. Kim og Petter har gjennomført kurset i 2022 og vi er stolte av å ha enda to trenere i klubben med UEFA B utdannelse. 

Vi gratulerer!