Vi ønsker velkommen til årsmøte i Slemmestad idrettsforening.

 

Sted: Slemmestadhallen, Skolebakken 14, 3470 Slemmestad

Dato: 29.03.2023

Tid: Klokken 18.00

 

Saker som medlemer ønsker behandlet må sendes styret ila 01.03.2023. 

Fullstendig saksliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest en uke før årsmøtet på www.slemmestadif.no 

For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem av Slemmestad IF i minst én måned, fylle minst 15 år i det kalenderåret årsmøtet avholdes, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til Slemmestad IF. 

Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og forslagsrett. 

Vel møtt! 

Styret